Medialänkar

Foto: Ian MacKenzie.Scanpack 2012 samarbetar med många professionella tidningar/saiter/kluster med fokus på förpackningar för att sprida vårt budskap.

nord emballage

www.food-supply.dk www.food-supply.se

Livsmedel i fokus

Asian