Mediapartners

Scanpack 2015 samarbetar med följande tidningar/saiter/kluster som har fokus på förpackningar.

Foto: Ian MacKenzie.

nord emballage

www.food-supply.dk www.food-supply.se

Livsmedel i fokus

Asian