Produktgrupper

System. Maskiner. Utrustning. Material. Metoder.
Scanpack är den kompletta förpackningsmässan.

Här är produktgrupperna:

 • Förpackningsmaskiner- och utrustning
 • Förpackningsmaterial
 • System (maskiner och material)
 • Råvaror
 • Styr- och reglerutrustning
 • Interna system
 • Digitala tryckpressar
 • Kontraktpackning
 • Transportförpackningar
 • Konsumentförpackningar
 • RFID
 • Biopack
 • Datorstyrd utrustning
 • Doseringsutrustning
 • Etikett- och märkutrustning
 • Övriga förpackningsprodukter och tjänster