PackDesign Engineer 2012

Ta fram smarta förpackningar för Santa Maria och få ditt bidrag presenterat på Scanpack 2012. Tre finalister får fina priser och har chans att bli korad till PackDesign Engineer 2012!

Billerud, Scanpack 2012 och Santa Maria bjuder in dig som vill bli eller är konstruktör till PackDesign Engineer 2012. En ny tävling för att hitta årets förpackningsinstruktör.

Tävlingen

Utmaningarna blir flera. Du ska ta fram förpackningslösningar för Santa Marias produkter som fungerar i produktionslinjen, på butikshyllan och hemma hos konsument.

Första deltävlingen avslutas 15 april. 20 bidrag går vidare och får ett nytt uppdrag, som presenteras på Scanpack 2012. Tre finalister inbjuds till en prisceremoni den 23 oktober.

Vad bedöms?

Tävlingen fokuserar på fiberbaserade, hyllfärdiga förpackningar och deras konstruktion. Funktionalitet och hanterbarhet i produktion och logistik bedöms – och självklart förmågan till nytänkande. Grafisk utformning bedöms inte.

Vem kan delta?

Tävlingen vänder sig till konstruktörer på företag och elever på förpacknings- och designutbildningar.
 Bidragen bedöms av en professionell jury.

Läs mer om jurymedlemmarna

Uppdragsbeskrivning

I Santa Marias Tex Mex sortiment är Soft Tortilla en viktig produkt. Brödets speciella egenskaper gör att det måste transporteras liggande men exponeras stående i butikshyllan. Du ska konstruera en transportförpackning som uppfyller följande krav:

· Användarvänlig, enkel att hantera

· Exponeringsvänlig och staplingsbar efter öppnandet

· Bra display av primärförpackningen

· Skydd av produkt under transport

Bidraget ska bestå av:

· Konstruktionsritning (med beskrivning om så behövs)

· Bild, helst 3D

· Prototyp

· Bidragen ska vara tydligt märkta med kontaktuppgifter

Priser

1:a pris Resa för två till Mexico, sponsrad av Santa Maria och ett upplsag i tidningen nord-emballage.
2:a pris Resa för två till London, sponsrad av Billerud
3:e pris Middag för två på Heaven 23 och övernattning på Hotell Gothia Towers i Göteborg, sponsrad av Scanpack


Vinnarna ansvarar för ev. vinstskatt.

PackDesign Engineer 2012

Så här anmäler du dig till tävlingen

Anmälan gör du via formuläret och genom att skicka in ditt bidrag till:

Anna Lena Friberg,
SCANPACK
Svenska Mässan
412 94 Göteborg

annalena.friberg@svenskamassan.se
Tel. 031-708 80 68

För frågor kring uppdraget kontakta:

Åsa Yhlén
asa.yhlen@santamaria.se
Tel. 031-674 178

Tävlingsvillkor

Genom detta avtal och mitt deltagande i tävlingen överlåts till Santa Maria AB samtliga immateriella och andra rättigheter förknippade med ovan angivet tävlingsbidrag. Santa Maria äger därigenom i tid och rum obegränsad, exklusiv rätt att, utan krav på ersättning eller andra anspråk från vår sida, använda konstruktionen inom ramen för sin näringsverksamhet. Santa Marias rätt omfattar även en rätt att ändra och modifiera tävlingsbidraget. Tävlingsbidraget omfattas inte av rättigheter av något annat slag som tillhör annan och jag är fri att lämna in bidraget och Santa Maria äger alla rättigheter till tvälingsbidraget utan inskränkning.

Senast 15 april 2012 ska bidrag till deltävling 1 vara poststämplade. De tävlande som går vidare till deltävling 2 kommer att informeras genom mail eller telefon senast 1 maj 2012.

15 maj 2012 presenteras slutuppdraget

1 september 2012 ska bidragen till deltävling 2 vara poststämplade.

Finalisterna informeras genom mail eller telefon senast 15 september 2012.

Vinnaren utses i samband med en prisutdelning 23 oktober 2012 på Scanpack

Arrangörer

Billerud Santa Maria Scanpack